Třídní schůzky a konzultační dny

Konzultační dny na naší škole nemají stanoven pevný termín.
Konzultaci s rodiči lze během školního roku domluvit kdykoliv.

Třídní schůzky se ve školním roce 2018/2019 uskuteční v těchto datech (termíny jsou předběžné a mohou být upřesněny):úterý 13. listopadu od 16:00 (V. - IX. třída - v budově druhého stupně)


čtvrtek 15. listopadu (I. - IV. třída)


úterý 16. dubna od 16:00 (V. - IX. třída - v budově druhého stupně)


čtvrtek 11. dubna (I. - IV. třída)