Výuka

stránka je ve fázi přípravy - případné nesoulady budou odstraněny
(upozornění na chyby zasílejte na linevrabec@seznam.cz)

Učitelé

 1. stupeň ZŠ

Alexandra Svobodová; 1. třída A; alexis.svobodova@gmail.com
Jitka Kalinová, 1. třída B; zsline.kalinova@seznam.cz
Kateřina Wenzliková2. třída; zsline.wenzlikova@seznam.cz
- metodik prevence - konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 hod

Šárka Jandová3. třída; zsline.jandova@seznam.cz
- výchovný poradce - konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45

Olga Kanyicsková, 4. třída A; zs.line.kanyicskova@seznam.cz 
Jana Skalová, 4. třída B; zebra.ska@centrum.cz
Marcela Řeháková, 5. třída A; zsline.rehakova@seznam.cz
Jiří Vrabec, 5. třída B; linevrabec@seznam.cz

 2. stupeň ZŠ

Aleš Sladký, 6. třída; mail.sladky@gmail.com
Marcela Fenclová, 7. třída; linefenclova@seznam.cz
Ivana Remsová, 8. třída; lineremsova@seznam.cz

Radim Hercík, 9. třída; officehercik@gmail.com
Jaroslava Blažková
Ivana Hejsková; ivanahe73@gmail.com
Jana Šimečková; tu.ja.sim@seznam.cz
Michaela Matějková; linematejkova@seznam.cz
Jana Bulková, zástupkyně ředitele; linebulk@seznam.cz
Bohumír Landrgott, ředitel školy

Třídní stránky

obsahují rozvrhy a harmonogram školního roku
při problémech a dotazech na vstupní hesla kontaktujte příslušné tř. učitele
 1. A
 1. B
 2.
 3.
 4. A
 4. B
 5. A
 5. B
 6.
 7.
 8.
 9.

Školní řád