ZŠ Líně: Učme se moderně

Informace o projektu podpořeném z ROP Jihozápad, do kterého se škola zapojila v prvním pololetí roku 2015.

Během prvního pololetí roku 2015 byl v Základní škole Líně realizován projekt „ZŠ Líně: Učme se moderně“. 
Projekt umožní zkvalitnění výuky při využítí nových technologii a nové počítačové učebně.
Více informací v přiloženém dokumentu.