MODERNIZACE A VYBAVENÍ UČEBEN "ČLOVĚK A JEHO SVĚT" A "INFORMATIKA"

V rámci tohoto projektu jsou nyní na škole tři nové interaktivní tabule, nová učebna informatiky, 25 PC, 1 vizualizér. Vybudován byl bezbariérový přistup do školy a pořízeny dva pásové schodolezy.

Více informací v přiloženém plakátu.