Rozvrh 9. třída

 

1.hodina

2.hodina

3. hodina

4.hodina

5.hodina

6.hodina

7.hodina

8.hodina

Pondělí

Matematika Dějepis Německý jazyk Chemie Přírodopis Cvičení 
z českého jazyka
   

Úterý

Anglický jazyk Chemie Matematika Dějepis Český jazyk Občanská výchova   Výtvarná výchova

Středa

Český jazyk Matematika Fyzika Zeměpis Hudební výchova Německý jazyk    

Čtvrtek

Anglický jazyk Český jazyk Přírodopis Matematika Tělesná výchova
- dívky
 Tělesná výchova
- dívky
Pracovní činnosti
- hoši
Tělesná výchova
- hoši
Tělesná výchova
- hoši

Pracovní činnosti
- dívky

Pátek

Fyzika Český jazyk Matematika Anglický jazyk Zeměpis