Rozvrh 9. třída

 

1.hodina

2.hodina

3. hodina

4.hodina

5.hodina

6.hodina

7.hodina

8.hodina

Pondělí

Matematika Německý jazyk Český jazyk Chemie Přírodopis Cvičení 
z českého jazyka
   

Úterý

Matematika Chemie Český jazyk Fyzika Zeměpis   Výtvarná výchova Hudební výchova

Středa

Matematika Český jazyk Německý jazyk Občanská výchova Anglický jazyk Dějepis    

Čtvrtek

Přírodopis Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova
- dívky
Pracovní činnosti
- hoši
Tělesná výchova
- dívky
Tělesná výchova
- hoši
Tělesná výchova
- hoši

Pracovní činnosti
- dívky

Pátek

Zeměpis  Fyzika Matematika Anglický jazyk Dějepis