Rozvrh 8. třída

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

8. hodina

Pondělí

Chemie Dějepis Český jazyk Matematika Německý jazyk Přírodopis    

Úterý

Chemie Fyzika Český jazyk Matematika    Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova

Středa

Přírodopis Fyzika Matematika Český jazyk Zeměpis Anglický jazyk    

Čtvrtek

Občanská výchova Zeměpis Anglický jazyk  Matematika Tělesná výchova
- dívky  

Pracovní činnosti - hoši
Tělesná výchova
- dívky
Tělesná výchova
- hoši
Tělesná výchova
- hoši

Pracovní činnosti
- dívky  

Pátek

Český jazyk Matematika Anglický jazyk Cvičení z českého jazyka Německý jazyk