Rozvrh 7. třída

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina 

5. hodina

6.hodina

7.hodina

8.hodina

Pondělí

Německý jazyk A Fyzika Matematika Český jazyk Dějepis Německý jazyk B    

Úterý

Přírodopis Anglický jazyk
- A

Anglický jazyk
- B
Matematika Dějepis Tělesná výchova
- dívky

Tělesná výchova
- hoši
Tělesná výchova
- dívky

Tělesná výchova
- hoši
  Zdravotní výchova

Středa

Český jazyk Přírodopis Anglický jazyk
- A

Anglický jazyk
- B
Matematika Občanská výchova Zeměpis    

Čtvrtek

Fyzika Anglický jazyk
- A

Anglický jazyk
- B
Matematika Český jazyk Německý jazyk A Německý jazyk
- B


Pracovní činnosti
- A
Pracovní činnosti - B Hudební výchova

Pátek

Matematika Zeměpis Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova