Rozvrh 6. třída

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5.hodina

6. hodina

7. hodina

8.hodina

Pondělí

Matematika Český jazyk Přírodopis Cvičení 
z českého jazyka
Dějepis Pracovní činnosti    

Úterý

Matematika Český jazyk Anglický jazyk Zeměpis Tělesná výchova
- dívky

Tělesná výchova
- hoši
Tělesná výchova
- dívky

Tělesná výchova
- hoši
  Zdravotní výchova

Středa

Fyzika Matematika Český jazyk Přírodopis Výtvarná výchova Výtvarná výchova    

Čtvrtek

Anglický jazyk Český jazyk Matematika Občanská výchova Zeměpis Informatika A Informatika B  

Pátek

Matematika Český jazyk Hudební výchova Dějepis Anglický jazyk