Rozvrh 5. třída

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

Pondělí

Přírodověda Matematika Vlastivěda Výtvarná výchova Výtvarná výchova Informatika
 - A

Pracovní činnosti
- B
  

Úterý

Český jazyk
 
- A

Anglický jazyk
- B
Český jazyk Matematika
 
- A

Český jazyk
- B
Anglický jazyk
 
- A

Matematika
 - B
Vlastivěda    

Středa

Český jazyk Anglický jazyk
 
- A

Matematika
 - B
Český jazyk Matematika
 
- A

Anglický jazyk
- B
Pracovní činnosti
 
- A

Informatika
 - B

 

Čtvrtek

Matematika Český jazyk Tělesná výchova
 
- hoši

Tělesná výchova
 
- dívky
Tělesná výchova
 
- hoši

Tělesná výchova
 
- dívky
Anglický jazyk
 
- A

Anglický jazyk
- B
   

Pátek

Matematika
 
- A

Český jazyk
- B
Český jazyk
 
- A

Matematika
 - B
Přírodověda Český jazyk Hudební výchova