Rozvrh 4. třída

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

Vlastivěda Matematika Český jazyk Matematika Český jazyk  

Úterý

Přírodověda Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk A Český jazyk B 

Středa

Anglický jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk Hudební výchova  

Čtvrtek

Český jazyk Matematika
 - A

Pracovní činnosti
- B
Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika B  Pracovní činnosti A

Pátek

Vlastivěda

Přírodověda
Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova