Rozvrh 3. třída B

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

Český jazyk (KSV) Matematika Anglický jazyk Český jazyk (Čt) Výtvarná výchova

Úterý

Český jazyk Prvouka Matematika Anglický jazyk Český jazyk (SČ)

Středa

Prvouka Český jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova

Čtvrtek

Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk (Čt) Hudební výchova

Pátek

Prvouka Český jazyk Matematiky Český jazyk    Pracovní činnosti