Rozvrh 3. třída A

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova

Úterý

Prvouka Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova

Středa

Český jazyk Prvouka Matematika Anglický jazyk  Český jazyk

Čtvrtek

Český jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova  Český jazyk

Pátek

Český jazyk Prvouka Matematika Anglický jazyk  Pracovní činnosti