Rozvrh 2. třída

            

1. hodina  

2. hodina   

3. hodina     

4. hodina      

5. hodina   

Pondělí   

Český jazyk Matematika Matematika

Tělesná výchova
Český jazyk
Tělesná výchova
 

Úterý

Český jazyk Matematika Matematika

Tělesná výchova
Český jazyk
Tělesná výchova
Český jazyk

Pracovní činnosti    
 

Středa

Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk  

Čtvrtek

Český jazyk Matematika Hudební výchova Český jazyk Český jazyk

Pracovní činnosti

Pátek

Český jazyk Český jazyk Prvouka Výtvarná výchova