Rozvrh 2. třída B

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova Matematika Český jazyk

Úterý

Český jazyk Prvouka Matematika Český jazyk Výtvarná výchova

Středa

Český jazyk Český jazyk Matematika Český jazyk  

Čtvrtek

Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova  

Pátek

Český jazyk Prvouka Matematika Pracovní činnosti