Rozvrh 2. třída A

            

1. hodina 

2. hodina

3. hodina 

4. hodina     

5. hodina

Pondělí

Prvouka

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk

Úterý

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk  

Český jazyk     

Pracovní činnosti

Středa

Prvouka

Tělesná výchova

Tělesná výchova

Matematika

Český jazyk

Čtvrtek

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Výtvarná výchova

Český jazyk

Pátek

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk

Hudební výchova