Rozvrh 1. třída A

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

Pondělí

Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka

Úterý

Český jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova

Středa

Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova

Čtvrtek

Český jazyk Prvouka Český jazyk Výtvarná výchova

Pátek

Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti