Rozvrh 1. třída B

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

Pondělí

Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk

Úterý

Český jazyk Pracovní činnosti Matematika Hudební výchova

Středa

Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova Český jazyk

Čtvrtek

Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk

Pátek

Český jazyk Výtvarná výchova Matematika Český jazyk