Zápis k povinné školní docházce 2020/21

Pro další informace a přiložené formuláře rozklikněte

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

se uskuteční v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením se zápis organizuje bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Po kliknutí na odkaz jsou k dispozici formuláře viz níže (pokud máte zájem o formulář ve formátu .doc, který budete moci upravit rovnou na počítači - bez nutnosti vytištění - a následně odeslat emailem na skolaline@seznam.cz - napište mi prosím na email: linevrabec@seznam.cz a já Vám obratem formuláře zašlu).

„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“

„Žádost o odklad povinné školní docházky“

„Zápisový lístek“

Vyplněnou žádost a formuláře je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (d7hme2s)                     2. e-mailem (skolaline@seznam.cz)                       3. poštou (Školní 198, Líně, 330 21)

K „Žádosti o odklad povinné školní docházky“ je potřeba přiložit vyjádření pediatra nebo odborného lékaře a doporučení školského poradenského zařízení. V tomto případě se správní řízení o zápisu přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Bohumír Landrgott

                                                                                                                                                                                                             ředitel školy

Rodiče, kteří nemají možnost zpracovat elektronicky, 
žádost k zápisu do 1. třídy, mají možnost si vyzvednout dokumenty osobně u ředitele školy na adrese: Základní škola a mateřská škola Líně, Školní 198, Líně ve dnech:

 6. 4. 2020 od 8.00 do 12.00

 7. 4. 2020 od 14.00 do 16.00

20. 4. 2020 od 8.00 do 12.00

21. 4. 2020 od 14.00 do 16.00