Výukové materiály

V době mimořádného volna budou úkoly a učební látka k prostudování, zadávány prostřednictvím odkazů níže. Tyto dokumenty budou průběžně aktualizovány.

INTERNETOVÉ  ODKAZY  K SAMOSTUDIU

Výukové materiály 1. třída - 28.5.

Výukové materiály 2. třída A - 25.5.

Výukové materiály 2. třída B - 26.3.   Všechny informace k úkolům jsou zveřejněny na TŘÍDNÍCH STRÁNKÁCH

Výukové materiály 3. třída - 25.5.       Informace skype 3. třída

Výukové materiály 4. třída - 28.5.

Český Jazyk 5. třída - 25.5.            Vlastivěda 5. třída - 28.5.      Geometrie 5. třída - 21.5.

Matematika 6. třída - 29.5.             Fyzika 6. třída - 29.5.             Český jazyk 6. třída - 28.5.       Měření fyzikálních veličin

Matematika 7. třída - 29.5.             Fyzika 7. třída - 29.5.             Dějepis 7. třída - 28.5.

Matematika 8. třída - 29.5.             Fyzika 8. třída - 29.5.             Dějepis 8. třída - 28.5.               Chemie 8. třída - 28.5.           Český jazyk 8. třída 28.5.

Matematika 9. třída - 29.5.             Fyzika 9. třída - 22.5.             Chemie 9. třída - 14.5.

Přírodověda, přírodopis, zeměpis pátá až devátá třída - 29.5.

Matematika 5. třída; Český jazyk 7. třída; Něměcký jazyk 7. třída; Německý jazyk 8. třída; Německý jazyk 9. třída

Angličtina pátá až devátá třída - 27.5.

Dějepis, ČJ šestá a devátá třída - 23.5.